Hayes family

 

 

  

 

 

Jsme česko-britská rodina, žijící v Hradci Králové, plně se věnující výuce anglického jazyka. Máme dvě děti vyrůstající v bilingvním prostředí, tudíž žijeme angličtinou dnes a denně.

 

Neil Hayes

 Neil and Tereza

Narodil jsem se a do školy chodil ve Walesu. 10 let jsem žil v Anglii a dalších 6 v Austrálii, kde jsem potkal svoji budoucí ženu. Ona byla důvodem, proč jsem opustil Austrálii a přestěhoval se do Hradce Králové. Od roku 2007 pracuji jako lektor anglického jazyka. Mám zkušenosti s výukou na základní, střední, vyšší odborné i jazykové škole. Dále mám zkušenosti s individuální výukou od dětí až po dospělé, s výukou intenzivních kurzů a táborů. Vzhledem k tomu, že jsem žil na různých místech, kde se mluví anglicky, můj přízvuk je velmi neutrální a pro české studenty je jednoduché mi porozumět.

 

Mgr. Jana Hayes

Jana and David

Vyrostla jsem v Hradci Králové. Po střední škole jsem studovala v Praze na Karlově Univerzitě, Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor TVS. Po úspěšném ukončení studia jsem dlouhodobě cestovala a současně pracovala v zahraničí. Nejdříve jsem téměř dva roky pobývala ve Spojených Státech Amerických a další dva roky v Asii a Austrálii. Od roku 2007 pracuji jako učitelka anglického jazyka a tělesné výchovy. Vzhledem k tomu, že angličtina pohltila celý můj život, anglický jazyk jsem dostudovala na ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, v programu Rozšiřující studium angličtiny. Mám zkušenosti s výukou angličtiny dětí, studentů SŠ, klientů jazykových škol, individuální výuky, táborů pro děti. 


Mgr. Iva Dančáková

Iva

Když jsem ukončila studia na Gymnáziu Jeronýmova v Liberci, pokračovala jsem oborem učitelství pro střední školy, anglický jazyk - dějepis na Pedagogické fakultě při VŠP v Hradci Králové - dnes Univerzita Hradec Králové. Studium jsem úspěšně dokončila v roce 1999. Poté jsem po dobu deseti let vyučovala anglický jazyk na VOŠ cestovního ruchu a na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Již během studia jsem se snažila cestovat a seznámit se s odlišnou kulturou a historií. Z anglicky mluvících zemí se jedná o krátkodobé pobyty v USA, Velké Británii a v Irsku. Mám dlouhodobé zkušenosti s výukou pomaturitních studentů (VOŠ, JŠ), kurzy jazykových škol, individuální výukou, přípravou na různé zkoušky (FCE, státní jazykové zkoušky atd.) a v neposlední řadě i se studenty SŠ, letními dětskými tábory a s výukou aj u předškoláčků.