Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec (dále SERR) je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

V oblasti cizích jazyků je definováno šest kategorií podle úrovně znalosti - A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Pro snadnější orientaci v nabídce našich kurzů jsme pro Vás připravili následující tabulku,ze které je zřejmé, jaké kurzy odpovídají jednotlivým úrovním a jejich časová dotace k dosažení dané úrovně.

 

Úroveň dle SERR U nás
Začátečník  
A1 rozumí větám a slovům týkajícím se jeho osoby a okolí, vyjádří pouze základní myšlenky. Je schopen vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci.    40-50 hodin.

kurz Začátečníci, učebnice face2face First Edition Starter, k dosažení úrovně nutnost studia v kurzu po dobu jednoho roku

A2 rozumí mluvenému slovu týkající se jeho okolí, nakupování, rodiny. Může číst jednoduché texty. Je schopen jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě.  Umí psát jednoduché dopisy o své osobě. 180 – 200 hodin.

kurz Začátečníci Plus, učebnice face2face Second Edition Elementary, k dosažení úrovně nutnost studia v kurzu po dobu dvou let

Středně pokročilý uživatel  
B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Dorozumí se v běžných životních situacích a může volně diskutovat a psát o tématech, která jsou mu známá.  350 – 400 hodin. kurz Mírně pokročilí, učebnice face2face Second Edition Pre-intermediate, k dosažení úrovně nutnost studia v kurzu po dobu dvou let
B2 rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Plynule konverzuje s rodilým mluvčím ve známé oblasti a dokáže vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. 500 – 600 hodin.

kurz Středně pokročilí, učebnice face2face Second Edition Intermediate, k dosažení úrovně nutnost studia v kurzu po dobu dvou let, kurz – konverzace, učebnice Let's Talk Anew

Vyspělý uživatel  
C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientuje se v pořadech rádia a televize. Flexibilně komunikuje a vyjadřuje své myšlenky jasně a bez obtíží.               700 – 800 hodin. kurz Pokročilí, učebnice face2face Second Edition Upper Intermediate, k dosažení úrovně nutnost studia v kurzu po dobu dvou let, kurz konverzace, učebnice Let's Talk Anew
C2 rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Vyjadřují jemné významové odstíny, používá idiomatické vazby.                       1000 – 1200 hodin.